Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydłużył termin przyjmowania wniosków o pomoc suszową. Decyzją ministra rolnicy mogą składać wnioski o pomoc suszową do 16 listopada.
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-nabor-wnioskow-do-16-listopada.html

20181116 wzor

Drodzy Państwo,

Kończąc swoją kadencję na stanowisku Wójta Gminy Winnica pragnę podziękować wszystkim, których spotkałem na swojej drodze. Miałem okazję współpracować z bardzo wartościowymi ludźmi, którzy zawsze byli otwarci na dialog i wspólne działanie, czego efekty widoczne są dziś w całej naszej gminie. Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy, za ich cenne uwagi i propozycje konkretnych rozwiązań.

Czas, który spędziliśmy razem był niezwykle pracowity, a przez to owocny w wiele inwestycji oraz przedsięwzięć. Zaczęliśmy także dużo inwestycji, których zrealizowanie ułatwi życie mieszkańcom naszej gminy.

Przyszłość jest przed nami. Najbliższe lata są bardzo ważne ze względu na duże możliwości dotacji unijnych, o które już teraz trzeba skutecznie zabiegać.

Dziękuję za Wasze głosy poparcia, które dały mi możliwość reprezentowania naszej gminy przez niespełna 5 lat. Traktuje to jako wielkie wyróżnienie oraz zaszczyt.

Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy docenili moja pracę i oddali na mnie głos w tych wyborach, ale także wszystkim którzy w nich uczestniczyli i dokonali wyboru zgodnie ze swoimi poglądami i oczekiwaniami.

Odchodzę z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i choć niektórzy nie są w pełni usatysfakcjonowani z moich działań, to jednak najważniejsza jest dla mnie moja uczciwa ocena.

Wierzę, że będę mógł jeszcze w przyszłości dobrze służyć Państwu i tej pięknej Winnickiej Ziemi jeśli tylko będzie taka Wasza wola.

Jako były wójt i jednocześnie mieszkaniec naszej gminy służę swoim doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą w sytuacjach problemowych.

 

Wójta Gminy Winnica
Mariusz Kowalewski

ZNALEZIONO PSA, ZAGINĄŁ KOMUŚ?... SZUKA KTOŚ?

Pies

Poszukujemy Właściciela psa wskazanego na zdjęciu. Jest to mały piesek (szczeniak). Jest maści czarnej z białym podbrzuszem. Pies jest łagodny, nie wykazuje żadnej agresji. Został znaleziony w miejscowości Gatka, gmina Winnica.

Właściciela lub osoby zainteresowane adopcją tego psa prosimy o kontakt pod numerem tel. 531 611 421, (23) 691 40 28. 

Afrykański Pomór Świń

ASF

Czytaj więcej...

Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO)

WSSO

Od 1 lipca 2017 r. 1 obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju > więcej

ZAWIADAMIA SIĘ O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Wójt Gminy Winnica zawiadamia, ze w związku z podjęciem w dniu 11.06.2018 r. Uchwały Nr XXXII/240/2018 Rady Gminy Winnica zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Czytaj więcej...

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2018 roku

Działając na podstawie art. 11 a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 ze zm.) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu:

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2018 roku.”

Czytaj więcej...

Komunikat z 21.03.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po rozpoznaniu i dokonaniu analizy uzyskanych badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej dokonanych w dniach 09.01.2017 r., 27.02.2017 r., 01.03.2017 r. oraz 09.03.2017 r.  z uzgodnionych punktów kontrolnych na urządzeniach wodociągu publicznego w Winnicy, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Nowe zasady wycinki drzew

1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (DZ. U. z 2016r. poz. 2249), która wprowadziła zmiany dotyczące uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów.

Czytaj więcej...

Uwaga, ptasia grypa!

Informujemy o wykryciu obecności materiału genetycznego wirusa grypy ptaków u padłego łabędzia niemego na terenie powiatu pułtuskiego, województwa mazowieckiego. Jest to pierwszy przypadek grypy ptaków w powiecie pułtuskim.

W dniu 25 stycznia 2017 r., do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku zostało przekazane sprawozdanie z badań wykonane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, dla próby pobranej od padłego łabędzia niemego znalezionego na rzece Narew, w mieście Pułtusk.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica