Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

ZAWIADAMIA SIĘ O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Wójt Gminy Winnica zawiadamia, ze w związku z podjęciem w dniu 11.06.2018 r. Uchwały Nr XXXII/240/2018 Rady Gminy Winnica zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Czytaj więcej...

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2018 roku

Działając na podstawie art. 11 a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 ze zm.) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu:

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2018 roku.”

Czytaj więcej...

Komunikat z 21.03.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po rozpoznaniu i dokonaniu analizy uzyskanych badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej dokonanych w dniach 09.01.2017 r., 27.02.2017 r., 01.03.2017 r. oraz 09.03.2017 r.  z uzgodnionych punktów kontrolnych na urządzeniach wodociągu publicznego w Winnicy, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Nowe zasady wycinki drzew

1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (DZ. U. z 2016r. poz. 2249), która wprowadziła zmiany dotyczące uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów.

Czytaj więcej...

Uwaga, ptasia grypa!

Informujemy o wykryciu obecności materiału genetycznego wirusa grypy ptaków u padłego łabędzia niemego na terenie powiatu pułtuskiego, województwa mazowieckiego. Jest to pierwszy przypadek grypy ptaków w powiecie pułtuskim.

W dniu 25 stycznia 2017 r., do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku zostało przekazane sprawozdanie z badań wykonane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, dla próby pobranej od padłego łabędzia niemego znalezionego na rzece Narew, w mieście Pułtusk.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia poniżej 30 000 EURO dotyczące "Usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych z terenu gminy Winnica" > pobierz

 
Formularz oferty wraz z załącznikami > pobierz

Utrzymanie czystości i porządku na ternie gminy Winnica

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Winnica jest:

- Błysk-Bis Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki, tel: (29) 71 72 234, kom.: 506 140 008, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.blysk-bis.pl

Czytaj więcej...

Azbest

Na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, osoby fizyczne nie będące  przedsiębiorcami, mają obowiązek przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania  substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, którymi są m.in. wyroby zawierające  azbest  (np.: płyty azbestowo – cementowe płaskie, płyty faliste azbestowo – cementowe tzw. eternitowe, rury  i złącza azbestowo – cementowe, szczeliwa azbestowe, inne wyroby  z zawartością  azbestu),  poprzez złożenie  „Informacji   o wyrobach zawierających azbest”.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica