Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Informujemy, że od dnia 4 grudnia 2017 r. nastąpiła zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w Winnicy, zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 listopada 2017 r.

 

Urząd jest czynny w dni robocze w następujących godzinach:

poniedziałek – od godz. 7.30 do godz. 16.30,
wtorek, środa, czwartek – od godz. 7.30 do godz. 15.30,
piątek – od godz. 7.30 do godz. 14.30.

Dotacja na realizację zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Winnica"

Wójt Gminy Winnica informuje, że usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Winnica dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środkowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środkowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 23.674,00 zł.

Dzięki powyższej dotacji możliwe było odebranie i przkazanie do unieszkodliwenia wyrobów zawierających azbest w ilości 84.695 Mg. Całkowity koszt zadania wyniósł 30.329,33 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia poniżej 30 000 EURO dotyczące "Usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych z terenu gminy Winnica" > pobierz

 
Formularz oferty wraz z załącznikami > pobierz

Dotacja na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Winnica”

Wójt Gminy Winnica informuje, że Gmina Winnica w 2014 r. otrzymała dotację na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Winnica” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 36.077,00 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 42.444,43 zł.

Dzięki powyższej dotacji możliwe było odebranie i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z 23 posesji położonych na terenie Gminy Winnica, w łącznej ilości 97,30 Mg.

20141201-wfosigw2-ts

Dotacja na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Winnica”

Wójt Gminy Winnica informuje, że Gmina Winnica w 2014 r. otrzymała dotację na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Winnica” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 11.800,00 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 13.934,05 zł.

Dzięki powyższej dotacji możliwe było odebranie i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z 14 posesji położonych na terenie Gminy Winnica, w łącznej ilości 34,87 Mg.

wfosigw-ts

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

Harmonogram poboru krwi

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW