Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy w Winnicy informuje, że od dnia 7 stycznia 2019 r. w poniedziałki od godz. 16.30 do godz. 17.30 będą pełnione dyżury pracowników w celu obsługi interesantów.

Remont rowu melioracyjnego

DSC 7481

Został wykonany remont rowu melioracyjnego R-31 Winnica - Zbroszki. W najbliższych dniach zostaną wymienione przepusty.

Czytaj więcej...

Remont strażnicy OSP w Rębkowie

OSP Rębkowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Rębkowie rozpoczęła w październiku br. remont remizy. Prace polegają, między innymi na: rozbiórce starej i wykonaniu nowej posadzki, wymianie zewnętrznej stolarki drzwiowej, wyburzeniu i budowie ścian wewnątrz. Celem remontu jest dostosowanie strażnicy do postoju samochodu strażackiego. Łączne środki przeznaczone na ten cel wynoszą 42.627,00 zł. We wrześniu 2018 r. Wójt Gminy Winnica – Pan Mariusz Kowalewski wraz z Prezesem OSP Rębkowo - Panem Andrzejem Makowskim, podpisali umowę z przeznaczeniem dotacji wspomagającej opisany wyżej cel w kwocie 3.830 zł od Gminy Winnica. Pozostałą kwotę w wysokości 38.797 zł stanowi dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Remont drogi gminnej w miejscowości Domosław

W dniu dzisiejszym (19.10.2018r.) została podpisana Umowa z Wykonawcą na remont drogi gminnej w miejscowości Domosław. W ramach zadania zostanie wykonana nakładka asfaltowa wraz z robotami towarzyszącymi (częściowe frezowanie, umocnienie poboczy)  na długości 733 m.b. Umowa zobowiązuje Wykonawcę - firmę Z.U.H. "MARBUD" M. Piętka do zakończenia prac w terminie do dnia 15 listopada 2018r. Łączny koszt prac to 156 941,11 zł.

Odbiór prac remontowych w pomieszczeniach teatru WIKT

WIKT

W dniu 19 października 2018 roku miał miejsce odbiór prac remontowych w pomieszczeń teatru WIKT w Winnicy. Prace wykonała firma: Usługi Remontowo-Budowlane „ARBUD” Kaszuba Arkadiusz z siedzibą w Pułtusku.

Czytaj więcej...

Remont dachu na strażnicy OSP w m. Skórznice

Podpisanie umowy

Dzięki dofinansowaniu Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) MAZOWSZE 2018 wykonane zostaną prace polegające na remoncie dachu na strażnicy OSP w m. Skórznice”.

Czytaj więcej...

Remont elewacji na budynku świetlicy w m. Błędostowo

Błędostowo

W dniu 6 sierpnia 2018r. zakończono zadanie pn. „Remont elewacji na budynku świetlicy w m. Błędostowo”.

Czytaj więcej...

Remont teatru WIKT

Teatr WIKT

Rozpoczęliśmy prace remontowe pomieszczeń teatru WIKT w Winnicy. Prace wykonuje firma: Usługi Remontowo-Budowlane „ARBUD” Kaszuba Arkadiusz z siedzibą w Pułtusku. Zadanie obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie tynków wewnętrznych, posadzek, instalacji elektrycznej, montaż grzejników, remont łazienki, malowanie ścian, remont schodów wejściowych zewnętrznych. Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Remont Samorządowego Przedszkola we Winnicy

Remont sal

W trakcie tegorocznych wakacji odbył się remont sal w „starej” części przedszkola. Pracy było mnóstwo, ale dzięki ciężkiej pracy ekip remontowych i personelu przedszkola wszystkie założone „cele” udało się zrealizować. Po dwóch tygodniach efekty pracy są bardzo widoczne.

Czytaj więcej...

Rozpoczęto prace przy budowie chodnika w miejscowości Winnica

Przebudowa chodnika

Rozpoczęto prace przy przebudowie chodnika na ulicy plac Jana Pawła II w miejscowości Winnica. Prace prowadzone w istniejącym pasie drogowym i polegają na rozebraniu istniejącego chodnika z płyt betonowych, ustawieniu nowych obrzeży i wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm. Roboty wykonywane są przez Zakład Budżetowy w Winnicy Sp. z o.o. w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Sołectwa Winnica.

Czytaj więcej...

Remont drogi gminnej w m. Zbroszki

Zbroszki

W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego wykonano zadanie pn.: „Bieżący remont drogi gminnej w m. Zbroszki, gm. Winnica”.

Czytaj więcej...

Zakończono przebudowę drogi gminnej w m. Brodowo-Bąboły

20180808 094623

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo-Bąboły o długości 1,026 km.

Czytaj więcej...

Remont elewacji na budynku świetlicy w Błędostowie

Remont remizy w Błędostowie

W dniu 2 lipca 2018 roku została podpisana umowa z firmą Usługi Remontowo - Budowlane Dariusz Górecki z siedzibą w Warszawie na wykonanie zadania pn. „Remont elewacji na budynku świetlicy w m. Błędostowo”.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica