Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydłużył termin przyjmowania wniosków o pomoc suszową. Decyzją ministra rolnicy mogą składać wnioski o pomoc suszową do 16 listopada.
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-nabor-wnioskow-do-16-listopada.html

20181116 wzor

Drodzy Państwo,

Kończąc swoją kadencję na stanowisku Wójta Gminy Winnica pragnę podziękować wszystkim, których spotkałem na swojej drodze. Miałem okazję współpracować z bardzo wartościowymi ludźmi, którzy zawsze byli otwarci na dialog i wspólne działanie, czego efekty widoczne są dziś w całej naszej gminie. Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy, za ich cenne uwagi i propozycje konkretnych rozwiązań.

Czas, który spędziliśmy razem był niezwykle pracowity, a przez to owocny w wiele inwestycji oraz przedsięwzięć. Zaczęliśmy także dużo inwestycji, których zrealizowanie ułatwi życie mieszkańcom naszej gminy.

Przyszłość jest przed nami. Najbliższe lata są bardzo ważne ze względu na duże możliwości dotacji unijnych, o które już teraz trzeba skutecznie zabiegać.

Dziękuję za Wasze głosy poparcia, które dały mi możliwość reprezentowania naszej gminy przez niespełna 5 lat. Traktuje to jako wielkie wyróżnienie oraz zaszczyt.

Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy docenili moja pracę i oddali na mnie głos w tych wyborach, ale także wszystkim którzy w nich uczestniczyli i dokonali wyboru zgodnie ze swoimi poglądami i oczekiwaniami.

Odchodzę z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i choć niektórzy nie są w pełni usatysfakcjonowani z moich działań, to jednak najważniejsza jest dla mnie moja uczciwa ocena.

Wierzę, że będę mógł jeszcze w przyszłości dobrze służyć Państwu i tej pięknej Winnickiej Ziemi jeśli tylko będzie taka Wasza wola.

Jako były wójt i jednocześnie mieszkaniec naszej gminy służę swoim doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą w sytuacjach problemowych.

 

Wójta Gminy Winnica
Mariusz Kowalewski

Remont strażnicy OSP w Rębkowie

OSP Rębkowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Rębkowie rozpoczęła w październiku br. remont remizy. Prace polegają, między innymi na: rozbiórce starej i wykonaniu nowej posadzki, wymianie zewnętrznej stolarki drzwiowej, wyburzeniu i budowie ścian wewnątrz. Celem remontu jest dostosowanie strażnicy do postoju samochodu strażackiego. Łączne środki przeznaczone na ten cel wynoszą 42.627,00 zł. We wrześniu 2018 r. Wójt Gminy Winnica – Pan Mariusz Kowalewski wraz z Prezesem OSP Rębkowo - Panem Andrzejem Makowskim, podpisali umowę z przeznaczeniem dotacji wspomagającej opisany wyżej cel w kwocie 3.830 zł od Gminy Winnica. Pozostałą kwotę w wysokości 38.797 zł stanowi dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Remont drogi gminnej w miejscowości Domosław

W dniu dzisiejszym (19.10.2018r.) została podpisana Umowa z Wykonawcą na remont drogi gminnej w miejscowości Domosław. W ramach zadania zostanie wykonana nakładka asfaltowa wraz z robotami towarzyszącymi (częściowe frezowanie, umocnienie poboczy)  na długości 733 m.b. Umowa zobowiązuje Wykonawcę - firmę Z.U.H. "MARBUD" M. Piętka do zakończenia prac w terminie do dnia 15 listopada 2018r. Łączny koszt prac to 156 941,11 zł.

Odbiór prac remontowych w pomieszczeniach teatru WIKT

WIKT

W dniu 19 października 2018 roku miał miejsce odbiór prac remontowych w pomieszczeń teatru WIKT w Winnicy. Prace wykonała firma: Usługi Remontowo-Budowlane „ARBUD” Kaszuba Arkadiusz z siedzibą w Pułtusku.

Czytaj więcej...

Remont dachu na strażnicy OSP w m. Skórznice

Podpisanie umowy

Dzięki dofinansowaniu Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) MAZOWSZE 2018 wykonane zostaną prace polegające na remoncie dachu na strażnicy OSP w m. Skórznice”.

Czytaj więcej...

Remont elewacji na budynku świetlicy w m. Błędostowo

Błędostowo

W dniu 6 sierpnia 2018r. zakończono zadanie pn. „Remont elewacji na budynku świetlicy w m. Błędostowo”.

Czytaj więcej...

Remont teatru WIKT

Teatr WIKT

Rozpoczęliśmy prace remontowe pomieszczeń teatru WIKT w Winnicy. Prace wykonuje firma: Usługi Remontowo-Budowlane „ARBUD” Kaszuba Arkadiusz z siedzibą w Pułtusku. Zadanie obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie tynków wewnętrznych, posadzek, instalacji elektrycznej, montaż grzejników, remont łazienki, malowanie ścian, remont schodów wejściowych zewnętrznych. Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Remont Samorządowego Przedszkola we Winnicy

Remont sal

W trakcie tegorocznych wakacji odbył się remont sal w „starej” części przedszkola. Pracy było mnóstwo, ale dzięki ciężkiej pracy ekip remontowych i personelu przedszkola wszystkie założone „cele” udało się zrealizować. Po dwóch tygodniach efekty pracy są bardzo widoczne.

Czytaj więcej...

Rozpoczęto prace przy budowie chodnika w miejscowości Winnica

Przebudowa chodnika

Rozpoczęto prace przy przebudowie chodnika na ulicy plac Jana Pawła II w miejscowości Winnica. Prace prowadzone w istniejącym pasie drogowym i polegają na rozebraniu istniejącego chodnika z płyt betonowych, ustawieniu nowych obrzeży i wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm. Roboty wykonywane są przez Zakład Budżetowy w Winnicy Sp. z o.o. w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Sołectwa Winnica.

Czytaj więcej...

Remont drogi gminnej w m. Zbroszki

Zbroszki

W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego wykonano zadanie pn.: „Bieżący remont drogi gminnej w m. Zbroszki, gm. Winnica”.

Czytaj więcej...

Zakończono przebudowę drogi gminnej w m. Brodowo-Bąboły

20180808 094623

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo-Bąboły o długości 1,026 km.

Czytaj więcej...

Remont elewacji na budynku świetlicy w Błędostowie

Remont remizy w Błędostowie

W dniu 2 lipca 2018 roku została podpisana umowa z firmą Usługi Remontowo - Budowlane Dariusz Górecki z siedzibą w Warszawie na wykonanie zadania pn. „Remont elewacji na budynku świetlicy w m. Błędostowo”.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo-Bąboły

Przebudowa drogi w miejscowości Brodowo-Bąboły

W miejscowości Brodowo-Bąboły rozpoczęto przebudowę drogi gminnej o długości 1.026 metrów.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica