Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Informujemy, że od dnia 4 grudnia 2017 r. nastąpiła zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w Winnicy, zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 listopada 2017 r.

 

Urząd jest czynny w dni robocze w następujących godzinach:

poniedziałek – od godz. 7.30 do godz. 16.30,
wtorek, środa, czwartek – od godz. 7.30 do godz. 15.30,
piątek – od godz. 7.30 do godz. 14.30.

Informacja dot. realizacji świadczenia wychowawczego (500+)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy informuje, iż okres świadczeniowy dot. wypłaty świadczenia wychowawczego (500 plus) na dzieci był do 30.09.2017r. Przypominamy osobom, które dotychczas nie złożyły nowego wniosku na świadczenie wychowawcze (500 plus) na dzieci, iż od m-ca października 2017 roku obowiązuje nowy okres zasiłkowy do 30.09.2018r.

W celu dalszego otrzymywania świadczenia należy złożyć ponownie wniosek na świadczenie wychowawcze.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Winnica, informuję, że w m-cu październiku 2017 w dniach: 13, 20 i 27 października zostały wydłużone godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy do godz. 18.00.

W trakcie dyżuru pracowników jest możliwość odbioru decyzji dot. świadczenia wychowawczego lub złożenia nowego wniosku.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy

Wioletta Zawadzka

Wycieczka do Płocka

Wycieczka do Płocka

W dniu 29.08.2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy zorganizował wyjazd dla 50 osobowej grupy dzieci wraz z rodzicami na wycieczkę do ZOO do Płocka.

Czytaj więcej...

Warsztaty edukacyjne

W dniu 18.08.2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Winnicy zorganizował warsztaty edukacyjne z zakresu wzmocnienia kompetencji gospodarowania budżetem domowym i prowadzenia gospodarstwa domowego dla mieszkańców gminy Winnica. Zajęcia zorganizowano we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie. Spotkanie poprowadziła Pani Ewa Żórawska.

Czytaj więcej...

VII Przegląd Twórczości Abstynenckiej Świt

Plakat

Rusza projekt pt. „Nasze wsparcie - Twój sukces!”

PlakatGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy zaprasza do udziału w projekcie pt. ,,Nasze wsparcie – Twój sukces !”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie skierowane jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych z ustalonym przez urząd pracy III profilem pomocy lub biernych zawodowo (osoby niepracujące zarejestrowane lub niezarejestrowane w urzędzie pracy). Pierwszeństwo będą miały osoby z niepełnosprawnością, osoby korzystające ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i osoby bezrobotne zakwalifikowane przez urząd pracy do III profilu pomocy.

Rekrutacja trwa od 1 lipca 2017r.

Spotkanie Wielkanocne Środowisk Trzeźwościowych

DSC 2733Od kilku lat w naszej gminie organizowane są wielkanocne spotkania środowisk trzeźwościowych. Organizatorem tych spotkań jest Wójt Gminy oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy. Tegoroczne spotkanie odbyło się w dniu 8 kwietnia.

Czytaj więcej...

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Winnicy

Jeśli masz problem z którym sobie nie radzisz, jeśli w Twojej rodzinie występuje problem związany z nadużywaniem alkoholu przez któregoś z członków rodziny, jeśli nie radzisz sobie z emocjami lub czujesz, że problemy wychowawcze z dzieckiem przerastają Cię zgłoś się do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Winnicy pl. Jana Pawła II 3 (w budynku parafialnym, wejście od strony podwórka pl. Jana Pawła II, pierwsze drzwi po lewej stronie).

W drugi i ostatni czwartek miesiąca w godz. od 15.30 do 18.30 - dyżur pełni psycholog,

w pierwsze trzy piątki miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 - dyżur pełni instruktor terapii uzależnień.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Winnicy - tel. 23 691 40 21.

Paczki od Zarządu Mleczarni w Winnicy

W dniu 19 grudnia 2016 r. Prezes Zarządu Zakładu Mleczarskiego w Winnicy Spółka z o.o przekazała 160 paczek świątecznych z produktami mlecznymi dla rodzin i osób, które znajdują się w trudnej sytuacji socjalno - życiowej. Paczki były przekazane dla potrzebujących za pośrednictwem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy. W imieniu osób obdarowanych Wójt Gminy Winnica - Mariusz Kowalewski oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy - Wioletta Zawadzka przekazali podziękowania Pani Barbarze Rudnik oraz Zarządowi Zakładu Mleczarskiego w Winnicy za przekazany dar.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

Harmonogram poboru krwi

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW