Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Szkolenie dla osób dokonujących uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne

Powiatowy lekarz Weterynarii w Pułtusku informuje, że dnia 08.08.2018 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nasielsk, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim organizuje szkolenie teoretyczne z zakresu wymagań dotyczących kwalifikacji osób dokonujących uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne. Szkolenie zakończone zostanie przyznaniem świadectwa kwalifikacji zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. 2018 poz. 539). 

Pomoc dla rodziny która poniosla straty w wyniku pożaru

20180711 pozar

W nocy 06.07.2018r. wybuchł pożar w jednym z gospodarstw rolnych w miejscowości Górki - Baćki. W wyniku pożaru rodzina poniosła ogromne straty. Całkowitemu spaleniu uległa stodoła wraz ze sprzętem znajdującym się wewnątrz oraz z zapasem słomy i siana dla bydła. Spaliła się: prasa belująca, ładowacz cyklop, sadzarka do ziemniaków,kopaczka do ziemniaków. Ponadto spaliło się 350 bel słomy, ok.40 sztuk siana i 20 bel sianokiszonki. Zwracamy się z prośbą do ludzi dobrej woli o włączenie się w akcję i wsparcie rodziny w potrzebie. Każda przekazana pomoc zarówno finansowa jak i rzeczowa będzie bezcenna.

Czytaj więcej...

List do Ministra Rolnictwa

W związku z sytuacją w naszym kraju dotyczącą choroby wirusowej świń – afrykańskim pomorem świń, która również dotknęła gminę Winnica, Wójt Gminy Winnica wraz z Radą Gminy Winnica przesłał w imieniu mieszkańców Gminy Winnica oraz swoim list do P. Jan Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie o podjęcie radykalnych działań > pobierz

UWAGA - ASF!

CZĘŚĆ GMINY WINNICA POŁOŻONA NA ZACHÓD OD LINII WYZNACZONEJ PRZEZ DROGĘ ŁĄCZĄCĄ MIEJSCOWOŚCI BIELANY, WINNICA I POKRZYWNICA ZNALAZŁA SIĘ W OBSZARZE ZAGROŻONYM AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ (ASF) – STREFA NIEBIESKA, POZOSTAŁA WSCHODNIA CZĘŚĆ GMINY WINNICA ZNAJDUJE SIĘ W OBSZARZE OCHRONNYM – STREFA ŻÓŁTA. Na powyższych obszarach obowiązuje ,,Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (poz. 290 z późn. zm.)".

Szacowanie strat w uprawach w związku z suszą

Wójt Gminy Winnica, prosi rolników o rozpoznanie w terenie na własnych polach, przypadków, zakresu i charakteru wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy. W przypadku wystąpienia szkody informujemy, że są przyjmowane wnioski o oszacowanie strat w uprawach. Termin przyjmowania wniosków: do dnia 31.07.2018 r.

Czytaj więcej...

Konferencja "Prawidłowa uprawa roślin strączkowych"

 

zapraszają na konferencję

,,Prawidłowa uprawa roślin strączkowych”

Czytaj więcej...

Szkolenie dla producentów mięsa wołowego

Zaproszenie

Złóż wniosek o przyznanie płatności na 2018 rok za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus

e-wniosekplus

Składając wniosek o przyznanie płatności za pomocą aplikacji eWniosekPlus zyskujesz:
> Możliwość złożenia wniosku bez konieczności modyfikowania danych w przypadku, gdy
powierzchnie deklarowane do płatności nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku
(uproszczony tryb składania wniosku).

Czytaj więcej...

Szkolenie „Zasady udzielania płatności bezpośrednich.”

MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku zaprasza na szkolenia:

„Zasady udzielania płatności bezpośrednich.” Szkolenie organizowane wspólnie z Powiatowym Biurem ARiMR w Golądkowie. Szkolenie odbędzie się w dniu 21.02.2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Winnica.

 

Informujemy o rozpoczęciu naborów na Kurs Chemizacyjny. Proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa w kursie do pracownika Urzędu Gminy w Winnicy Marcina Krulaka, lub doradcy z Terenowego Zespołu Doradczego w Pułtusku Kamila Rosłońskiego.

 

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku
ul. Mickiewicza 22 A: 23 692 11 86

Doradca Rosłoński Kamil: 723 435 331

Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Plakat

Zasady dotyczące składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2018 r.

Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Wynika to wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE.

Czytaj więcej...

Szkolenie „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – charakterystyka wybranych działań.”

modrMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku zaprasza na szkolenie: „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – charakterystyka wybranych działań.” Szkolenie odbędzie się w dniu 06.02.2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Winnica.

 

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A: 23 692 11 86

Doradca Rosłoński Kamil: 723 435 331

Zaproszenie na szkolenie

MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku zaprasza na szkolenie: „Bioasekuracja gospodarstw jako istotny element prewencji – zasady zabezpieczania gospodarstw przed chorobami.” Szkolenie odbędzie się w dniu 16.01.2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Rady Urzędu Gminy Winnica.

Szkolenie przeprowadzi Marek Świątkowski specjalista ds. rolnictwa Oddział Poświętne
w Płońsku.

 

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A: 23 692 11 86

Doradca Rosłoński Kamil: 723 435 331

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Informujemy że przyłączono gminy z powiatu pułtuskiego (Zatory, Pokrzywnica) do obszaru ochronnego „strefy żółtej” przed ASF.

Aktualnie zbieramy informacje na temat hodowców trzody chlewnej w naszej gminie, na potrzeby własne, w celu skutecznego informowania hodowców o zmianach obszarów ASF na terenie naszego powiatu.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami bioasekuracji.

Więcej informacji jest opublikowane na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi :

http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Informacje-branzowe-aktualnosci/Afrykanski-Pomor-Swin

Doroczne spotkanie producentów zbóż pn. „Postęp biologiczny podstawą sukcesu”

Spotkanie producentów

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica