Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydłużył termin przyjmowania wniosków o pomoc suszową. Decyzją ministra rolnicy mogą składać wnioski o pomoc suszową do 16 listopada.
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-nabor-wnioskow-do-16-listopada.html

20181116 wzor

Drodzy Państwo,

Kończąc swoją kadencję na stanowisku Wójta Gminy Winnica pragnę podziękować wszystkim, których spotkałem na swojej drodze. Miałem okazję współpracować z bardzo wartościowymi ludźmi, którzy zawsze byli otwarci na dialog i wspólne działanie, czego efekty widoczne są dziś w całej naszej gminie. Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy, za ich cenne uwagi i propozycje konkretnych rozwiązań.

Czas, który spędziliśmy razem był niezwykle pracowity, a przez to owocny w wiele inwestycji oraz przedsięwzięć. Zaczęliśmy także dużo inwestycji, których zrealizowanie ułatwi życie mieszkańcom naszej gminy.

Przyszłość jest przed nami. Najbliższe lata są bardzo ważne ze względu na duże możliwości dotacji unijnych, o które już teraz trzeba skutecznie zabiegać.

Dziękuję za Wasze głosy poparcia, które dały mi możliwość reprezentowania naszej gminy przez niespełna 5 lat. Traktuje to jako wielkie wyróżnienie oraz zaszczyt.

Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy docenili moja pracę i oddali na mnie głos w tych wyborach, ale także wszystkim którzy w nich uczestniczyli i dokonali wyboru zgodnie ze swoimi poglądami i oczekiwaniami.

Odchodzę z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i choć niektórzy nie są w pełni usatysfakcjonowani z moich działań, to jednak najważniejsza jest dla mnie moja uczciwa ocena.

Wierzę, że będę mógł jeszcze w przyszłości dobrze służyć Państwu i tej pięknej Winnickiej Ziemi jeśli tylko będzie taka Wasza wola.

Jako były wójt i jednocześnie mieszkaniec naszej gminy służę swoim doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą w sytuacjach problemowych.

 

Wójta Gminy Winnica
Mariusz Kowalewski

Plan polowań zbiorowych koła łowieckiego "DZIK" w Legionowie

Plan polowań

Informacja dla rolników ws. protokółów - susza 2018

Informuję, że protokoły w sprawie oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne – suszę na terenie gminy Winnica, przekazane w dn. 17.09.2018r. i 19.09.2018r., nadal znajdują się u Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.

W trosce o zachowanie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy suszowej przez rolników do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Golądkowie wystąpiłem pisemnie do Pana Wojewody z zapytaniem o termin sprawdzenia i przekazania protokołów do tut. Urzędu Gminy. Nie otrzymałem dotąd żadnej odpowiedzi.

Jednocześnie proszę o zgłaszanie się rolników, u których straty w gospodarstwie rolnym wyniosły poniżej 30 %, celem odbioru protokołów. Protokoły te należy odbierać w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Winnica I piętro, pokój nr 8.

 

Bezpłatnej pomocy w zakresie wypełnienia wniosków o przyznanie pomocy suszowej do ARiMR udziela Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pułtusku przy ul. Mickiewicza 22A.

 

W siedzibie Urzędu Gminy w Winnicy pracownik PZDR pełni dyżur w każdą środę w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt Gminy Winnica

/-/ Mariusz Kowalewski

Zaproszenie na szkolenia

modrMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku zaprasza na szkolenia:

„Znaczenie pszczoły miodnej w rolnictwie.” Szkolenie odbędzie się w dniu
17.10.2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Winnica.

„Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020.” Szkolenie odbędzie się w dniu
24.10.2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Winnica.

 

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A: 23 692 11 86

Doradca Rosłoński Kamil: 723 435 331

Szkolenie dla osób dokonujących uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne

Powiatowy lekarz Weterynarii w Pułtusku informuje, że dnia 08.08.2018 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nasielsk, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim organizuje szkolenie teoretyczne z zakresu wymagań dotyczących kwalifikacji osób dokonujących uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne. Szkolenie zakończone zostanie przyznaniem świadectwa kwalifikacji zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. 2018 poz. 539). 

Pomoc dla rodziny która poniosla straty w wyniku pożaru

20180711 pozar

W nocy 06.07.2018r. wybuchł pożar w jednym z gospodarstw rolnych w miejscowości Górki - Baćki. W wyniku pożaru rodzina poniosła ogromne straty. Całkowitemu spaleniu uległa stodoła wraz ze sprzętem znajdującym się wewnątrz oraz z zapasem słomy i siana dla bydła. Spaliła się: prasa belująca, ładowacz cyklop, sadzarka do ziemniaków,kopaczka do ziemniaków. Ponadto spaliło się 350 bel słomy, ok.40 sztuk siana i 20 bel sianokiszonki. Zwracamy się z prośbą do ludzi dobrej woli o włączenie się w akcję i wsparcie rodziny w potrzebie. Każda przekazana pomoc zarówno finansowa jak i rzeczowa będzie bezcenna.

Czytaj więcej...

List do Ministra Rolnictwa

W związku z sytuacją w naszym kraju dotyczącą choroby wirusowej świń – afrykańskim pomorem świń, która również dotknęła gminę Winnica, Wójt Gminy Winnica wraz z Radą Gminy Winnica przesłał w imieniu mieszkańców Gminy Winnica oraz swoim list do P. Jan Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie o podjęcie radykalnych działań > pobierz

UWAGA - ASF!

CZĘŚĆ GMINY WINNICA POŁOŻONA NA ZACHÓD OD LINII WYZNACZONEJ PRZEZ DROGĘ ŁĄCZĄCĄ MIEJSCOWOŚCI BIELANY, WINNICA I POKRZYWNICA ZNALAZŁA SIĘ W OBSZARZE ZAGROŻONYM AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ (ASF) – STREFA NIEBIESKA, POZOSTAŁA WSCHODNIA CZĘŚĆ GMINY WINNICA ZNAJDUJE SIĘ W OBSZARZE OCHRONNYM – STREFA ŻÓŁTA. Na powyższych obszarach obowiązuje ,,Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (poz. 290 z późn. zm.)".

Szacowanie strat w uprawach w związku z suszą

Wójt Gminy Winnica, prosi rolników o rozpoznanie w terenie na własnych polach, przypadków, zakresu i charakteru wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy. W przypadku wystąpienia szkody informujemy, że są przyjmowane wnioski o oszacowanie strat w uprawach. Termin przyjmowania wniosków: do dnia 31.07.2018 r.

Czytaj więcej...

Konferencja "Prawidłowa uprawa roślin strączkowych"

 

zapraszają na konferencję

,,Prawidłowa uprawa roślin strączkowych”

Czytaj więcej...

Szkolenie dla producentów mięsa wołowego

Zaproszenie

Złóż wniosek o przyznanie płatności na 2018 rok za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus

e-wniosekplus

Składając wniosek o przyznanie płatności za pomocą aplikacji eWniosekPlus zyskujesz:
> Możliwość złożenia wniosku bez konieczności modyfikowania danych w przypadku, gdy
powierzchnie deklarowane do płatności nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku
(uproszczony tryb składania wniosku).

Czytaj więcej...

Szkolenie „Zasady udzielania płatności bezpośrednich.”

MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku zaprasza na szkolenia:

„Zasady udzielania płatności bezpośrednich.” Szkolenie organizowane wspólnie z Powiatowym Biurem ARiMR w Golądkowie. Szkolenie odbędzie się w dniu 21.02.2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Winnica.

 

Informujemy o rozpoczęciu naborów na Kurs Chemizacyjny. Proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa w kursie do pracownika Urzędu Gminy w Winnicy Marcina Krulaka, lub doradcy z Terenowego Zespołu Doradczego w Pułtusku Kamila Rosłońskiego.

 

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku
ul. Mickiewicza 22 A: 23 692 11 86

Doradca Rosłoński Kamil: 723 435 331

Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Plakat

Zasady dotyczące składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2018 r.

Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Wynika to wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica