Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

UWAGA !!!

Zakład Budżetowy w Winnicy Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi przez ENERGĘ OPERATOR w miejscowości Zbroszki i Winnica, część ul. Pułtuskiej w dniu 20.12.2018 r. w godz. od 08:40 do 12:40, mogą nastąpić chwilowe przerwy w dostawie wody.

Za powstałą niedogodność Zakład Budżetowy w Winnicy Sp. z o.o. przeprasza swoich odbiorców.

Robert Wróblewski

 

Szanowni mieszkańcy gminy Winnica!

W dniu 22.11.2018 r. złożyłem uroczyste ślubowanie i objąłem stanowisko Wójta Gminy Winnica.

Pragnę podziękować Państwu za głosy oddane na moją osobę i obdarzenie mnie tak dużym zaufaniem w wyborach samorządowych.

Głosy oddane na moją kandydaturę to dowód, że program który przedstawiłem podczas kampanii wyborczej znalazł w Państwa oczach uznanie i akceptację. Wybór na stanowisko wójta Gminy Winnica jest dla mnie zaszczytem a jednocześnie zobowiązaniem i odpowiedzialnością. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań by nie zawieść Państwa oczekiwań, jednocześnie pamiętając, że jestem wójtem wszystkich mieszkańców.

Zapraszam wszystkich do współpracy i deklaruję otwartość na wszystkie pomysły i inicjatywy różnych grup społecznych, stowarzyszeń, emerytów, OSP, klubu sportowego.

Mój Program dla rozwoju Gminy będę realizował w ścisłej współpracy z Radą Gminy, Sołtysami opierając go na konsultacjach z całą społecznością.

Gratuluję nowym Radnym zdobycia mandatu i życzę owocnej pracy. Wierzę, że wspólnie uczynimy wiele dobra dla naszej gminy.

Zapewniam Państwa, że z zapałem i pokorą przystępuję do podjętego wyzwania jakim jest zarządzanie gminą Winnica bo wiem, że jest to służba na rzecz całej społeczności. Jeszcze raz proszę o współpracę bo Samorząd tworzymy wszyscy i od naszej aktywności oraz zaangażowania zależy przyszłość naszej Małej Ojczyzny.

Wójt Gminy Winnica

Robert Wróblewski

Rozstrzygnięcie gminnego konkursu matematycznego

konkurs matematyczny

Dnia 28 marca odbył się turniej wiedzy „Matematyczne Potyczki”. W zmaganiach wzięli uczniowie Publicznego Gimnazjum im. B. Jańskiego w Winnicy, Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. I. Mościckiego oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów. Opiekę nad konkursem objął Wójt Gminy Winnica Pan Mariusz Kowalewski.

Nagrody zostały ufundowane przez Sponsorów:

Proboszcza Gminy Winnica - ks. Zbigniewa Pawła Maciejewskiego

Pana Stefana Winnickiego - właściciela sklepu TOPAZ oraz JANWIN.

Pana Mariusza Kucharczyka - właściciela firmy EMPRA.

 

 

Wyniki turnieju wiedzy:

I miejsce w kategorii klas III gimnazjum zajęli : Adrian Fabisiewicz i Karolina Lisiecka i jest to najlepszy wynik wśród wszystkich gimnazjalistów, którzy przystąpili do turnieju.

I miejsce w kategorii klas II gimnazjum - Wiktoria Lusa.

I miejsce w kategorii klas 7 – Marcin Jeż ze Szkoły Podstawowej im. ks. Kan. Jana Sieka w Błędostowie.

I miejsce w kategorii klas 6 - Sylwia Kowalska – Szkoła Podstawowa im, prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy – jest to najlepszy wynik wśród wszystkich uczniów obu szkół podstawowych, którzy przystąpili do turnieju wiedzy.

I miejsce w kategorii klas 5- Kamińska Julia- Szkoła Podstawowa im, prof. I. Mościckiego w Winnicy.

I miejsce w kategorii Klas 4 - Jeż Marcelina- Szkoły Podstawowej im. ks. Kan. Jana Sieka w Błędostowie.

 

Konkurs plastyczny oraz na najciekawszą grę matematyczną zostały rozstrzygnięte indywidualnie dla każdej ze szkół.

 

Wyniki konkursu na plakat pt. "Matematyka jest wszędzie":

I miejsce: Gołębiewska Olga

II miejsce: Strauch Jessica Nadia i Krawczyk Kinga

III miejsce: Szajewski Franciszek

 

Wyniki konkursu na najciekawszą grę matematyczną:

I miejsce: Gizińska Maja

II miejsce: Lusa Maja

III miejsce Gołębiewska Olga.

Dzięki hojności sponsorów udało się nagrodzić nie tylko najlepszych uczniów, ale także obdarować drobnym upominkiem każdego ucznia, który wziął udział w konkursie. Mamy nadzieję, że upominki ufundowane przez naszych sponsorów zachęcą uczniów do rozwijania swoich zainteresowań matematycznych.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica