Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy w Winnicy informuje, że od dnia 7 stycznia 2019 r. w poniedziałki od godz. 16.30 do godz. 17.30 będą pełnione dyżury pracowników w celu obsługi interesantów.

Wójt Gminy Winnica zachęca do skorzystania z dofinansowania

Wójt Gminy Winnica informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do modernizacji kotłowni.

O dofinansowanie może ubiegać się każdy mieszkaniec Gminy Winnica. W miejscu wymiany kotła nie może być prowadzona zarejestrowana działalność gospodarcza. Warunkiem otrzymania dofinansowania na zakup nowego pieca jest pozbycie się starego źródła ogrzewania.

By otrzymać dofinansowanie do zakupu pieca centralnego ogrzewania poprzez modernizację kotłowni należy złożyć wniosek do 10 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy w Winnicy ul. Pułtuska 25.

Termin naboru wniosków może ulec skróceniu lub wydłużeniu, w zależności od otwarcia terminu naboru składania wniosku przez Gminę do WFOSiGW

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Winnicy w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Osoby do kontaktu:

Marcin Krulak / Igor Nicewicz

Referat Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

pon. – pt. w godz. 7.30- 15.30

tel. (23) 691-40-28

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica