Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy w Winnicy informuje, że od dnia 7 stycznia 2019 r. w poniedziałki od godz. 16.30 do godz. 17.30 będą pełnione dyżury pracowników w celu obsługi interesantów.

Gmina Winnica składa wnioski

Gmina Winnica w dniu 29.12.2017 r. złożyła dwa wnioski o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Planowane przedsięwzięcia to:

  1. Przebudowa drogi gminnej „Błędostowo – Białe Błoto”, gm. Winnica na odcinku 1714,50 metra bieżącego.

Zakres prac obejmuje:

- poczwórne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym,

- podbudowę z kruszywa łamanego – warstwa 8,00 cm

Przewidywany koszt realizacji inwestycji – 323 166,45 (brutto)

2.   Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo-Bąboły, gm. Winnica na długości 1026,25 metra bieżącego.

Zakres prac obejmuje:

- poczwórne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym,

Przewidywany koszt realizacji inwestycji – 207 521,93 (brutto)

W ramach wnioskowania gmina ubiega się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę w wysokości 264000 złotych.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica