Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Utrzymanie czystości i porządku na ternie gminy Winnica

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Winnica jest:

- Błysk-Bis Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki, tel: (29) 71 72 234, kom.: 506 140 008, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.blysk-bis.pl

 

Miejscami zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałe z terenu naszej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są:

- NOVAGO Sp. z o.o., Uniszki Cegielnia, 06-513 Wieczfnia Kościelna,

- NOVAGO Sp. z o.o., ul. Kosiny Bartosowe 57, 06-521 Wiśniewo.

 

Osiągnięte poziomy recyklingu Przez Gminę Winnica:

1. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:

- w roku 2013: 16,70 %

- w roku 2014: 32,53 %

- w roku 2015: 71,69 %

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

- w roku 2013: n/d

- w roku 2014: 100 %

- w roku 2015: 100 %

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):

- firma prowadząca PSZOK: Błysk-Bis Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki, Tel. kom.: 506 140 008, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

– adres PSZOK: Zakład Budżetowy w Winnicy, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica, terminy otwarcia zgodne z regulaminem PSZOK

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym można przekazać do:

- Błysk-Bis Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki, w przypadku planowanej objazdowej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych,

– Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Zakład Budżetowy w Winnicy, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica), w godzinach otwarcia PSZOK.

 


UCHWAŁA NR XIII/96/2016 RADY GMINY WINNICA z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Winnica

 

UCHWAŁA NR XIV/104/2016 RADY GMINY WINNICA z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

UCHWAŁA NR XIV/105/2016 RADY GMINY WINNICA z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

UCHWAŁA NR XV/ 110 /2016 RADY GMINY WINNICA z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy winnica za 2013 rok  > więcej
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy winnica za 2014 rok > więcej
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy winnica za 2015 rok > więcej

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica