Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Druki do pobrania

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów  > PDF

 

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania > PDF

 

Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone > DOC, PDF

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami > DOC, PDF

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach > PDF

 

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Winnica > DOC, PDF

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Winnica > DOC, PDF

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi > PDF

 

 

NIERUCHOMOŚCI

 

Wniosek o oznaczenie numerem porządkowym nieruchomości (budynku) > DOC, PDF

 

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy > DOC, PDF

 

Wniosek o ustaleniu warunków zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego > DOC, PDF

 

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział > DOC, PDF

 

Wniosek o wydanie postanowienia w sprawie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości > DOC, PDF

 

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

 

Zwrot podatku akcyzowego:

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego > PDF

 

Wykaz faktur załączonych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego > DOC, PDF

 

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny:

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości > PDF

 

Dane o nieruchomościach > DOC, PDF

 

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości > DOC, PDF

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości > DOC, PDF

 

Informacja o gruntach > PDF

 

Informacja o lasach > PDF

 

Deklaracja na podatek leśny > PDF

 

Podatek od środków transportowych:

 

Deklaracja na podatek od środków transportowych > PDF

 

Ulgi podatkowe:

 

Wniosek o zastosowanie ulgi z tytułu zakupu gruntu > DOC, PDF

 

Wniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej > PDF

 

Zaświadczenia:

 

Podanie o wydanie zaświadczenia > DOC, PDF

 

Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem:

 

Wniosek o stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem > DOC, PDF

 

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 

> wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

> zgłoszenie pobytu stałego

 

> zgłoszenie pobytu czasowego

 

> zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

 

 

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica